WA-W室温控制采集器
产品参数
型号: WA-W
功能特点 Features: WA-W;5号电池 × 2;470MHz,无线通讯;移动安装,与阀门无线通讯,可设定室内温度,与阀门配合完成室温控制功能。
产品详情

智慧供热ZHONGKE HUIRONG210285mm2024011419.jpg

           Address 地址 : 河北省保定市国家大学科技园6A-101                            Tel 联系电话 : 0312-3070957                            Mail 邮箱:zhongkesvip@yeah.net